ข้อตกลงและเงื่อนไขของการขายและความเป็นส่วนตัว


สัญญาซื้อขาย

 • เว็บไซต์ NESCAFE CLUB ได้มีการดำเนินการและจัดจำหน่ายสินค้าโดยบริษัท เอคอมเมิร์ท จำกัด
 • ลงทะเบียนหรือสั่งซื้อออนไลน์กับเรา คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ( "เงื่อนไข") ซึ่งจะนำไปใช้กับสินค้าทุกรายการที่ลงโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างระมัดระวัง คุณควรพิมพ์สำเนาเงื่อนไขเหล่านี้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต ถ้าคุณไม่ยอมรับเงือนไขนี้ คุณจะไม่สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ได้
 • การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ คุณได้ยอมรับและแสดงว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดให้สามารถในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันนี้
 • เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงและข้อเสนอนี้ จะถือว่าคุณได้มีผลผูกพันกับเรา เราจะยืนยันการตอบรับดังกล่าว (ถ้ามี) โดยการส่งอีเมลที่เราได้รับการยืนยันการสั่งซื้อของคุณ ณ จุดนี้ให้ถือว่าสัญญาระหว่างเราได้เกิดขึ้นแล้ว
 • การค้านี้เพื่อการจำหน่ายสินค้าปลีกเท่านั้น ไม่มีไว้เพื่องการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก
 • รายการสินค้าจะยังคงอยู่กับเราจนกว่าเราจะได้รับชำระเงินจากคุณเรียบร้อยแล้ว
 • เว็บไซต์นี้อาจมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจจะระบุไว้เป็นครั้งคราว
 • ไม่มีข้อกำหนดในการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำหรือสูงสุดในเว็บไซต์

ราคา

 • ราคา จะระบุไว้สำหรับขายในเว็บไซต์ และราคาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ค่าจัดส่งแบบมาตรฐาน จะไม่มีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มไปกับราคาของสินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
 • ราคาสินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ จะมีการจำหน่ายเป็นเงินไทยบาท และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

วิธีการชำระเงิน

 • การชำระเงินค่าสินค้า เรายินดีรับชำระค่าสินค้าจากท่าน โดยอาจจะดำเนินการชำระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตต่อไปนี้: วีซ่าและมาสเตอร์การ์ด เราจะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้คุณจนกว่าเราจะได้รับชำระเงินจากบัญชีของคุณ
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาของเรากับคุณ หากมีเหตุผลที่เชื่อว่าการชำระเงินของคุณอาจได้รับการปฏิเสธในขั้นตอนใดก็ตาม

การจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่ง จะดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้โดยคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ โดยที่อยู่ในการจัดส่งนี้ต้องเป็นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้ โดยเข้าไปที่ "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" และในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อจนถึงขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการส่งมอบสินค้าจากเรา คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งสินค้าจากเรา ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีการจัดส่งสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับมาให้เราและคุณจะได้รับเงินคืนเต็มมูลค่าของการซื้อหักค่าใช้จ่ายการจัดส่ง จากจุดนั้นถ้าคุณยังคงต้องการที่จะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไป คุณจะต้องสั่งซื้อใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา โทร. 0-2657-8601
 • กรณีสินค้าจะมีจำหน่ายบนเว็บไซต์ เราจะมีการเตรียมจำนวนสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย แต่จะขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดในช่วงเวลาน้น ในกรณีของการไม่มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอ จะมีข้อมูลระบุไว้บนเว็บไซต์ โดยอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการจัดส่ง ซึ่งอาจเป็นได้ว่ามีผลกระทบจากสภาพภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • การจัดส่งสินค้า เราจะใช้ความพยายามในการจัดส่งสินค้าถึงคุณตามกำหนดดังต่อไปนี้

จัดส่งฟรีมาตรฐาน

 • จัดส่ง ฟรี เมื่อสั่งซื้อซื้อขั้นต่ำ 500 บาท
 • สินค้าจะถูกจัดส่งใน 2-7 วันทำการนับจากวันที่เราได้รับคำสั่งซื้อ
 • สำหรับคำสั่งซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือหลัง 18:00 น. จะถูกดำเนินการในวันทำการถัดไป
 • คำสั่งซื้อที่สั่งซื้อในช่วงระยะเวลาเทศกาล อาจจะใช้เวลาในการจัดส่งนานกว่าปกติ
 • สำหรับคำสั่งใด ๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 500 บาท ค่าจัดส่งจะคิดค่าบริการ 100 บาท และสำหรับการสั่งซื้อที่มีมูลค่ารวมเท่ากับหรือมากกว่า 500 บาท จะไม่ถูกคิดค่าบริการ
 • สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อแล้ว เราจะใช้ความพยายามในการดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงท่านภายใน 5 วันทำการ โดยจะแนบรายการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน
 • หากคุณไม่ได้รับสินค้าของคุณภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับอีเมลยืนยันจากเราแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือติดต่อสอบถามฝ่ายดูแลลูกค้า โทร. 0-2657-8601

สินค้าที่ชำรุดหรือคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

 • คุณต้องดำเนินการตรวจสอบสินค้า หากพบสินค้าชำรุดจากการผลิตหรือการขนส่ง โปรดแจ้งให้เราทราบภายใน 14 วันของการจัดส่ง โทร. 0-2657-8601, ถ้าด้วยเหตุผลใด ๆ ที่คุณไม่พอใจ หากรายการที่คุณซื้อเป็นความผิดพลาดที่เราอาจจะมีการซ่อมแซมแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินตามความเหมาะสมตามสิทธิทางกฎหมายของคุณ

การแก้ไขใบสั่งซื้อและสิทธิการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • คุณอาจจะยกเลิกการสั่งซื้อของคุณในเวลาใด ๆ นับจากรอบวันที่คำสั่งซื้อเกิดขึ้นจนถึงวันที่ 14 โดยทำการนับจากใบเสร็จรับเงิน โดยคุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา เพื่อแจ้งความประสงค์ในการยกเงินการสั่งซื้อ โทร. 0-2657-8601
 • หากคุณยกเลิกการสั่งซื้อของคุณก่อนที่คุณจะได้รับสินค้า คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับการส่งมอบสินค้า และเราจะทำการคืนเงินไปยังบัญชีของคุณด้วยการคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณได้แจ้งการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่คุณได้รับสินค้าแล้ว รายการสินค้าที่ยอมรับการยกเลิกคำสั่งซื้อจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และไม่อยู่ในสภาพเสียหาย คุณต้องแจ้งความประสงค์ในการยกเงินคำสั่งซื้อนั้นภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าแล้ว
 • ภายใน 14 วันหลังจากได้รับการแจ้งขอยกเลิกคำสั่งซื้อจากคุณ เราจะส่งเช็คหรือการคืนเงินไปยังบัญชีของคุณด้วยการคืนเงินเต็ม โดยอาจจะมีการหักค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ซึ่งการดำเนินการตามบทบัญญัตินี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ
 • ในกรณีที่ยกเลิกการสั่งซื้อแพ็กเกจรายเดือนก่อนกำหนด คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิก:
  แบรนด์ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกแพ็กเกจรายเดือน
  NESCAFE Red Cup1,990 THB
  NESCAFE Dolce Gusto3,490 THB

สำหรับเงื่อนไขการระงับการส่งมอบสินค้าตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในแพ็กเกจรายเดือน

 • คุณต้องมีการสมัครแพ็กเกจมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • คุณได้รับสิทธิในการระงับการส่งมอบสินค้าได้เพียง 1 ครั้ง / แพ็กเกจ เท่านั้น

ความรับผิดชอบ

 • ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของเราจะจำกัด อยู่ที่ราคาซื้อขายสินค้าเท่านั้น
 • ภาพของรสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเป็นภาพสินค้าตัวอย่างเท่านั้น แม้ว่าเราได้พยายามที่จะแสดงสีให้ได้อย่างถูกต้องแล้ว แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ จะแสดงสีได้อย่างถูกต้อง

ความเป็นส่วนตัว

 • เมื่อคุณทำการลงทะเบียน คุณจะได้รับรหัสผ่าน กรุณาเก็บรหัสนี้เป็นความลับ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณกรณีที่คุณไม่รักษาความลับของรหัสผ่านของคุณ รวมถึงข้อมูลในการสั่งซื้อที่ให้ไว้กับเราภายใต้การใช้งานอีเมลของคุณร่วมกับรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะเก็บรายละเอียดบัญชีความปลอดภัยของคุณไว้ในระบบของเรา และไม่ให้รายละเอียดบัญชีของคุณกับคนอื่น (ยกเว้นถ้าคุณต้องการให้พวกเขาที่จะสั่งซื้อในนามของคุณ) โดยต้องรีบแจ้งให้เราทราบทันทีที่หากมีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่อยู่อีเมลของคุณและ / หรือรหัสผ่านหรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยใด ๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลหรือวัสดุที่ส่งไปยังเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตั้งอยู่ที่: http://int.dolce-gusto.co.uk/policy-privacy

บัญชีของฉัน

 • "บัญชีของฉัน" สมาชิกที่สามารถเปิดบัญชีกับเราได้ต้องมีอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • บัญชีของแต่ละบุคคลจะต้องไม่ซ้ำกัน และใช้อีเมลที่ถูกต้องในการสร้างบัญชีออนไลน์ สมัครสมาชิกได้เพียงหนึ่งบัญชีสมาชิกต่อคน
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา โทร. 0-2657-8601 เปิดบริการทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ทั่วไป

 • จำเป็นต้องให้การสื่อสารบางอย่างที่ควรจะเป็นในการเขียน คุณยอมรับว่าเราอาจสื่อสารกับคุณทางอีเมลของคุณและคุณได้ยอมรับ (โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ) ว่าการสื่อสารดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ สำหรับการสื่อสารใด ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ข้อตกลง จะถูกควบคุมโดยกฎหมายไทยและเขตอำนาจของศาลไทย
 • เรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการบังคับใช้ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกต้องตามกฎหมายหรือผู้มีอำนาจของรัฐบาล

คุณมีแพ็คเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณมีแพ็คเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มแคปซูลนี้ไปในแพ็คเกจราย หรือตัดแพ็คเกจรายเดือนทิ้งเพื่อที่จะสั่งสินค้านี้ต่อ

เพิ่มในแพ็คเกจรายเดือน
ลบสินค้าออกจากตะกร้า
คุณต้องทำการชำระเงินสำหรับแพ็กเกจรายเดือนของคุณ<br/>หรือ “ลบสินค้าออกจากตะกร้า“ ก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากร้านค้าบนเว็บของเรา

คุณต้องทำการชำระเงินสำหรับแพ็กเกจรายเดือนของคุณ
หรือ “ลบสินค้าออกจากตะกร้า“ ก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากร้านค้าบนเว็บของเรา

ชำระเงิน
ลบสินค้าออกจากตะกร้า
คุณมีสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณมีสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้ว

กรุณาลบสินค้านี้ออกจากตะกร้าเพื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือน หรือชำระสินค้าได้เลย

ชำระเงิน
ลบสินค้าออกจากตะกร้า
สินค้านี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น <br/>ท่านสามารถกดยืนยันเพื่อไปสู่หน้าแพ็กเกจรายเดือนได้ค่ะ

สินค้านี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น
ท่านสามารถกดยืนยันเพื่อไปสู่หน้าแพ็กเกจรายเดือนได้ค่ะ